Lukkarlantie 2
21280 Raisio
HUHKOTALO

044 270 4650
ari.koskinen@lammet.fi

Kuvasarja tekoaltaiden ja patojen rakentamisesta

Mynämäki, Juva, Lemmi


Metsän raivausta tien alta


Tie ajokunnossa


Puiden raivaus lammen kohdalla


Humuskerroksen ja kantojen poistoa


Kalliopinnan esiinkaivuuta


Vedenpinnan nousua, hiekkarantaa


Moreenin kaivuuta


Altaan syvennystä


Kivien erottelua


Rantaluiskan tasausta


Juoksevan moreenin nosto kuivumaan


Ranta ennen hiekoitusta


Vedenpinnan nostoa


Vesi nousussa


Laituri hiekkarannalla


Kallion esiinkaivuuta


Suodatinkankaan asennus patoon


Moreenimassojen nostoa patoon


Padon yläpinnan tasausta


Maamassojen siivousta altaan pohjalta


Virtausputkistojen asennusta


Ylivuoto- ja tyhjennysputki sekä palloventtiili


Padon luiskan viimeistelyä


Valmista padon pintaa


Altaan syvennystä


Vesi nousee huimaa vauhtia


Maan kuormausta


Rantahiekan kippaus


Moreenia kyytiin


Tieojaa


Padon rakennetta


Irtokiven porausta räjäytystä varten


Suodatinkangasta vahvistukseen


Huoltolaituri


Allasmuovin asennus ja hiesusaven levitys


Allasmuovia


Hiesusaven levitys EVA-kalvon päälle


Hiesusavea autokuormittain


Lammen täyttö ylivuotoputkesta


Kaislikkoa


Huoltolaituri kaislikossa


Täyttöaluetta luonnon muokkaamana


Rantakalliota


Tervaleppää


Ruohikkoa ja puiden taimia


Laituri taimikon takana


Huoltolaituri tervalepikössä


Koivutaimikkoa välipadossa


Luononn korjaamaa näkymää


Taimikkoa padon reunassa


Laituri ja uimaranta


Luonnon muokkaamaa kaivuun jälkeä