Lukkarlantie 2
21280 Raisio
HUHKOTALO

044 270 4650
ari.koskinen@lammet.fi

Palvelut

Palvelujemme pääryhmittelyä:

 • Pientalojen ja muiden uudisrakennusten suunnittelu.
 • Kustannusarvioiden laskeminen uudis- ja korjausrakentamiseen.
 • Hankesuunnittelu rakennuttajan kanssa jo ennen suunnittelun aloittamista.
 • Rintamamiestalojen ja muiden vanhempien rakennusten peruskorjaus- ja laajennussuunnittelu.
 • Rakennushankkeen suunnittelu alkaen viranomaislupien hakemisesta alusta loppuun sisältäen hankekustannuslaskennan, rakennussuunnittelun, rakennesuunnittelelun, rakennusvalvonnan ja vastaavan työnjohtajan tehtävät, hankkeen valmistumiseen asti.
 • Rakennuttajana toimiminen hankkeiden alusta loppuun, sisältäen tarpeen mukaan myös rakenne- ja rakennesuunnittelun, urakkatarjouspyyntöjen laatimisen, urakkaneuvottelujen käymisen, urakkasopimusten tekemisen ja rakennusvalvojana toimimisen vastaanottotarkastukseen asti sekä tarvittavien jälki- ja takuutarkastuksien hoitamisen.
 • Toimiminen vastaavana työnjohtajana uudisrakennus- ja korjausrakennuskohteissa.

Erikoisosaamistamme asunto- ja kiinteistökauppojen erimielisyyksissä:

 • Avustaminen asuinkiinteistöjen ja asunto-osakkeiden kauppojen erimielisyyksissä.
 • Teemme tarkastuksia ja lausuntoja sekä avustamme asioissa lausunnon antajana oikeuskäsittelyssä.
 • Kokemusta hometalojen kiinteistökauppojen erimielisyyksien selvittämisissä käräjäoikeuden käsittelyyn asti.
 • Avustaminen rakennusvirheiden selvityksissä pientalorakentajille- ja asunto-osakeyhtiöille.
 • Kokemuksia urakoitsijan ja taloyhtiön välisien rakennusvirheiden tarkastuksista, lausunnoista, sovittelijana toimimisesta osapuolten välillä sekä sovitteluratkaisun tuloksena syntyneiden takuukorjausten rakennusvalvojana toimisesta.
 • Toimimme selvittäjänä ja asiantuntija-apuna tapauksissa joissa on kysymys rakennushankkeen luvanvaraisuuden tulkinnasta, soveltamisesta tai rakennustöiden keskeyttämisestä viranomaisen taholta.

Rakennussuunnittelu (arkkitehtisuunnittelu):                                              

 • Rakennuslupapiirustukset uudisrakentamiseen ja korjausrakentamiseen.
 • Asemapiirrokset myös poikkeamishakemusta- ja suuunnittelutarveratkaisua varten

Rakennesuunnittelu

 • Rakennepiirustukset uudis- ja korjausrakentamiseen, sisältäen kaikki tarvittavat suunnitelmat alusta loppuun.
 • Myös valmistalopakettien, hirsimökkien ja hirsitalojen sekä vapaa-ajanasuntojen perustussuunnittelu.

 Pääsuunnittelija

 • Toimimme rakennushankkeiden pääsuunnittelijana.

Kustannuslaskenta

 • Hankekustannusarviot myös yksikkökustannuksina laskettuna työ ja tarvikkeet eriteltyinä.

Rakennusvalvonta:

 • Rakennusvalvojana toimiminen uudis- ja korjausrakentamiskohteissa.

Vastaava työnjohtaja:

 • Vastaavan työnjohtajan tehtävät uudis- ja korjausrakentamiskohteissa.
 • Työvaihetodistusten laatiminen hankkeen etenemisen mukaan luottolaitoksia (pankkeja) varten.

Maatalouden rakennusten suunnittelu, hankkeiden rakennuttamistehtävät ja rakennusvalvonta myös alusta loppuun asiakkaan (rakennuttajan) valtuuttamana edustajana:

 • Maatalouden ja maataloustuotteiden varastointiin, käsittelyyn, jalostamiseen ja pakkaamiseen liittyvien rakennusten suunnittelu.
 • Kustannusarvioiden laskeminen investointitukea (ELY-Keskus) ja hankkeen kokonaisrahoitusta varten.

Tekolampien ja -järvien lupa-asioiden selvitykset:

 • Hankkeiden suunnittelussa neuvojen antaminen perustuen kokemukseen tekolampien rakentamisesta kaivamalla ja pengertämällä.
 • Hakemuksien laatiminen ympäristöviranomaisille liitepiirustuksineen.
 • Penkereiden leikkauspiirustukset
 • Patoturvallisuusselvitykset