Lukkarlantie 2
21280 Raisio
HUHKOTALO

044 270 4650
ari.koskinen@lammet.fi

Hankeinfo

KUVAUS NYKYPÄIVÄN RAKENTAMISMÄÄRÄYSTEN MUODOSTAMISTA VAATIMUKSISTA JOTKA TULEE JOKAISESSA RAKENNUSHANKKEESSA HUOMIOIDA:

  • Rakentamisen määräyksiä säätävä Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL), Suomen Rakentamismääräyskokoelma (RAKMK)ja Rakennustöiden Yleiset Laatuvaatimukset (RYL) säätävät, määrittelevät ja varmistavat rakentamisen luvanvaraisuuden, velvoitteet ja laadun.
  • Rakentamista määrittelevät monet normit alkaen suunnitteluvaiheesta.
  • Asiantuntijayrityksenä seuraamme tarkasti määräysten muuttumista, otamme oppia läpikäymistämme hankkeista, kehtitämme toimintaamme kokemuksien perusteella ja sovellamme niitä uusissa toimeksiannoissa.
  • Seuraamme kustannusten muodostumista toteutuneissa hankkeissamme ja päivitämme koko ajan niin työn, kuin tarvikkeidenkin osuuden sekä hankkeen yleiskulujen kustannustietouttamme.
  • Rakennushanketta suunnittelevan opastamme kääntyvän asiantuntijan puoleen hyvissä ajoin ennen hankkeen suunniteltua toteutuksen aloitusajankohtaa jotta kaikki mahdollinen tulisi huomioitua suunnittelussa sekä hankkeen kokonaiskustannuksissa.
  • Hankkeen huolellinen suunnittelu, lupa-hakemukset ja niihin liittyvät valitusajat vievät kukin oman aikansa.
  • Rakentamisessa jokainen hanke on jossain muodossa luvanvarainen vaikka sitä ei välttämättä todeksi uskoisikaan.
  • Hankesuunnittelu alusta asti, kustannuslaskenta ja budjetointi, rakennusten suunnittelu, rakennustöiden valvonta ja vastaavan työnjohtajan tehtävät kokonaisuudessaan toteutettuna pitävät hankkeen kokonaiskustannukset hallinnassa.
  • Rakennushanke kun pitää aina budjetoida rahoitusta varten niin on kovin tärkeää rakennuttajalle kuin myös jokaisen hankkeen osapuolelle että kustannukset pysyvät alkuperäisen budjettilaskennan tasolla.

 

KANNATTAA MUISTAA VANHA SANONTA:

HYVIN SUUNNITELTU ON PUOLIKSI TEHTY!

Tosiasiahan se on edelleenkin joka ei muuksi muutu!